Naam:
Stichting Mini-Theater

KvK nummer 4117 2936
RSIN 7799706

Contact: secretariaat@artotheater.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter/Penningmeester: Karel Stuurman;
Secretaris: Kirsten Mörstedt
Bestuursleden algemeen: Anja Ooms, Martin Murck, Marco Oudshoorn en Eveline Versteeg

Beleidsplan:
Invulling geven aan onze doelstelling door het beheren en exploiteren van een theater.

Beloningsbeleid:
Stichting Mini-Theater werkt met vrijwilligers waardoor er geen sprake is van beloning.

Doelstelling:
Het bevorderen van culturele activiteiten in Schoonhoven.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Zie daarvoor de kalender op deze website.

Financiële verantwoording:
Download balans en resultatenoverzicht 2020