ANBI

Stichting Mini-Theater
Het Klooster 5
2871 BJ Schoonhoven

KvK: 4117 2936
RSIN: 7799706

Contact:
secretariaat@artotheater.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Kirsten Mörstedt
Penningmeester: Willem den Houdijker
Secretaris: Kaya de Ruiter
Bestuursleden: Eveline Versteeg, Marco Oudshoorn, Ad de Ruiter en Hans Vaatstra

Beleidsplan:
Invulling geven aan onze doelstelling door het beheren en exploiteren van een theater.

Beloningsbeleid:
Stichting Mini-Theater werkt met vrijwilligers waardoor er geen sprake is van beloning.

Doelstelling:
Het bevorderen van culturele activiteiten in Schoonhoven.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Zie daarvoor de kalender op deze website.

Financiële verantwoording:
Resultaat SMT 2023